Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

OŚWIADCZENIE
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO oraz  z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Joanna Posoch właścicielka e-sklepu Lawendowepole.pl
z siedzibą w Nowym Kawkowie 11a, 11-042 Jonkowo.

Kontakt z Administratorem Ochrony Danych – poczta e-mail: lawendowepole@op.pl

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i dostarczenia pod wskazany adres złożonego zamówienia w e-sklepie.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa współpracujące na rzecz realizacji złożonego zamówienia. Podmiotem współpracującym przy realizacji zamówienia jest firma wysyłkowa DHL.
  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży.
  • Niniejszą zgodę wyraża Pani/Pan świadomie, ze zrozumieniem treści podpisywanego Oświadczenia oraz zasad bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i ich przetwarzania.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Dokonując zakupów w e-sklepie Lawendowepole.pl wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych wykorzystywaną dla potrzeb kontaktu z użytkownikiem – przez okres kontaktowania się z użytkownikiem, i/lub wykonania Umowy sprzedaży – przez okres odpowiedzialności sprzedającego z tytułu rękojmi, i/lub rejestracji Konta Zamawiającego – do czasu usunięcia Konta Zamawiającego, i/lub wysyłki drogą mailową informacji o charakterze reklamowym, handlowym, marketingowym (newsletter) – do czasu rezygnacji z subskrypcji newslettera.

Zgodę powyższą możesz anulować korzystając ze strony: Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl